Howard Zinn om Civil Disobedience

Dette vitnemålet av nylig avdøde Howard Zinn rørte meg veldig. Et fantastisk menneske som bør leses og lyttes til av alle.

Zinn er eksemplet på hva en historiker bør være – ikke bare en som kjenner historie, men en som bruker denne uvurderlige kunskapen for å gjøre godt i verden.

«the only way that democracy can be restored in the area of foreign policy united states is if the american people assert themselves in various ways. civil disobedience is not something outside the realm of democracy. democracy requires civil disobedience. without civil disobedience democracy does not exist.«

Se Zinns vitnemål her:

Jeg legger også til en liten snutt hvor Zinn snakker om menneskelig natur og aggresjon – uhyre interessant!

Finkelstein forsyner seg av nok et par Israel-apologists

To nye debatter med Norman Finkelstein!

Her er fra Crosstalk:

Programlederen er helt forferdelig, men det er uansett verdt å høre Finkelstein snakke. Et sted i debatten sier Finkelsteins motstander noe sånt som: «You disappoint me, Norman. You are usually on the money, but on this you are not on the money»

Finkelstein svarer: «Thats right, I am not on the money – I am on principle»

Genialt 🙂

Som vanlig har de selvfølgelig ingen sjanse mot Finkelstein, og det er alltid fascinerende å se hvor langt inn i fornektelsen disse Israel-unskylderne er villige til å gå.

Her er den andre debatten – denne motstanderen er helt ekstrem:

William Blum om USA – verdens største statsterrorist

Den glimrende William Blum har siden 2003 sendt ut sine Anti-Empire reports med særdeles interessant og opplysende stoff angående USA.

I tillegg har han utarbeidet en fantastisk, veldokumentert bok med oversikt over USAs intervensjoner siden 2. verdenskrig.

Dette er en utmerket ressurs for dem som ønsker å formidle budskapet om USAs rolle som statsterrorist verden over.

William Blums nettside er http://killinghope.org/.

Der er det mulig å abonnere på Anti-Empire report, lese deler av bokens hans og alle tidligere publiserte rapporter. Anbefales på det sterkeste.

Blum deltok i en debatt om USAs utenrikspolitikk 9. oktober 2003, og i hans innledning ramset han opp følgende oppsummering av USAs forbrytelser siden 2. verdenskrig:

>> Attempting to overthrow more than 40 foreign governments.
>> Unprovoked military invasion of some 20 sovereign nations.
>> Working to crush more than 30 populist movements which were fighting against dictatorial regimes.
>> Providing indispensable support to a small army of brutal dictatorships: Mobutu of Zaire, Pinochet of Chile, Duvalier of Haiti, Somoza of Nicaragua, the Greek junta, Marcos of the Philippines, Rhee of Korea, the Shah of Iran, 40 years of military dictators in Guatemala, Suharto of Indonesia, Hussein of Iraq, the Brazilian junta, Trujillo of the Dominican Republic, the Taliban of Afghanistan, and others.
>> Dropping powerful bombs on the people of about 25 countries, including 40 consecutive days and nights in Iraq, 78 days and nights in Yugoslavia, and several months in Afghanistan, all three of these countries having met the first requirement as an American bombing target — being completely defenseless. And not once ever has the United States come even close to repairing the great damage caused by its bombings. Afghanistan and Iraq are of course the latest examples.
>> Increasing use of depleted uranium, one of the most despicable weapons ever designed by mankind, which produces grossly deformed babies amongst its many endearing qualities, and which, in a civilized world not intimidated by the United States, would be categorically banned.
>> Repeated use of cluster bombs, another fiendish device designed by a mad scientist, which has robbed numerous young people of one or more limbs, and some of their eyesight, and continues to do so every day in many countries as the bombs remain on the ground.
>> Assassination attempts on the lives of some 40 foreign political leaders.
>> Crude interference in dozens of foreign democratic elections.
>> Gross manipulation of labor movements.
>> Shameless manufacture of «news», the disinformation effect of which is multiplied when CIA assets in other countries pick up the same stories.
>> Providing handbooks, materials and encouragement for the practice of torture.
>> Chemical or biological warfare or the testing of such weapons, and the use of powerful herbicides, all causing terrible effects to the people and environments of China, Korea, Vietnam, Laos, Panama, Cuba, Iraq, Afghanistan, Serbia and elsewhere.
>> Encouragement of drug trafficking in various parts of the world when it served the CIA’s purposes.
>> Supporting death squads, particularly in Latin America.
>> Causing grievous harm to the health and well-being of the world’s masses by turning the screws of the IMF, World Bank, WTO, and other international financial institutions, as well as by imposing unmerciful sanctions and embargoes.
>> Much of the above has led to millions of refugees wandering homeless over the earth.

Korrupsjon og Kapitalisme i Norge – et glimt av ekte journalistikk!

Takk til Raimond for tips om denne artikkelen!

Dette er en artikkel som er spesiell på tre måter. Den ene er at artikkelen gir oss et sjeldent innblikk i hvordan Big Business, altså kapitalismen, gjennomsyrer vår politikk og egentlig styrer landet vårt.

Den andre grunnen til at artikkelen er spesiell er fordi den er et sjeldent stykke godt journalistisk arbeid. Den omhandler et uhyre viktig tema som angår oss alle – et tema som er fullstendig marginalisert i massemedia, og retter søkelyset MOT makten og de underliggende årsaker til at vårt demokratiske samfunn ikke fungerer som det skal.

Det er slikt ekte journalistikk bør dreie seg om.

I tillegg er artikkelen lang. Når så du sist en så lang artikkel i vårt massemedia? For å forstå vårt samfunn trengs det lange og dyptgående innblikk og forklaringer – noe massemedia ikke har tid eller råd til (noe som igjen skyldes kapitalismen).

Jeg har mange ganger trukket fram John Deweys utsagn: «Politics is the shadow cast on society by Big Business«, og denne artikkelen viser hva Dewey mente.

Dette er en av hovedgrunnene til at kapitalismen ikke fungerer. Før eller siden, uansett politisk system, vil kapitalismen trenge seg inn på den politiske arena og gradvis ta kontroll. I USA ser vi at løpet er kjørt for demokratiet for lenge siden og vi er langt på vei i Norge også.

Jeg anbefaler alle å lese gjennom hele artikkelen. Her er noen av eksemplene artikkelen trekker frem for å illustrere hva dette handler om:

Siri Bjerke gikk rett fra vervet som miljøvernminister i en regjering fra arbeiderbevegelsen til stilling som direktør i NHO – fagbevegelsens hovedmotstander. Samme vei gikk fiskeriminis-ter Otto Gregussen.

Begge satt med blodfersk og fortrolig informasjon om Statens tanker og strategier i saker som gjelder milliarder for næringslivet.

Aftenposten skriver 15. juni at miljø-minister Bjerke sommeren 2001 uttalte: ”CO2-avgiften er i dag det viktigste virkemidlet i klimapolitikken”. Våren 2002 sier NHO-direktør Bjerke: ”CO2-avgiften har ikke lenger noen påvisbar miljøeffekt”. Når sa hun sannheten?

Hennes bror, Rune Bjerke, var partisekretær i Oslo Ap og finansbyråd i Oslo før han ble styreleder i det kommunalt eide Oslo Energi. Dette selskapet satt på noen av våre mest verdifulle vannkraftanlegg. Som styreleder kjempet han gjennom en privatisering der Hafslund endte som kjøper. Konsernsjefen i Hafslund Energi heter nå Rune Bjerke.

Erik Solheim lever i en fantasiverden – langt fra livets realiteter

Erik Solheim har mange ganger imponert meg med sin evne til å ikke forstå hva som foregår i verden.

Jeg skriver «ikke forstå» for det er det mildeste alternativet jeg kan finne for å forklare hvorfor Solhem sier det han sier. Andre alternativer går i retning av utilgivelig kunskapsmangel, kynisme, løgnaktighet og/eller korrupsjon – siden jeg ikke vet hva som ligger bak Solheims uttalelser velger jeg den mildeste varianten, altså mangel på forståelse.

I dagens VG uttaler Solheim følgende:

«- Det er jo ikke noen tvil om at den største enkeltfaktoren som skaper problemer i klimaforhandlingene, er at Senatet i USA ikke vil vedta Barack Obamas klimapakke.»

Her er det mye å gripe fatt i. For det første er denne såkalte klimapakken til Obama et spill for galleriet og ingen løsning på noen måte:

«The climate proposal put forth today by Senators Kerry and Lieberman represents a disaster for our climate and planet. This proposal moves us one baby step forward and at least three giant steps back in any rational effort to address the climate crisis.The senators’ proposal would entrench our addiction to fossil fuels by offering incentives for increased oil and gas drilling just days after what appears to be the worst offshore oil disaster in American history. Large domes, small domes, golf balls, garbage, chemical dispersants, fire – none have succeeded in stopping the enormous flow of oil into the Gulf of Mexico. Clearly, there are no ‘safeguards’ Senators Lieberman and Kerry could put into this bill to make offshore oil safe.

This proposal echoes greenhouse pollution reduction targets that scientists recently called ‘paltry’ and inadequate to prevent the worst impacts of climate change. Scientists have determined that reducing carbon pollution to 350 parts per million is necessary to preserve life as we know it. 350 ppm must be the bottom line for all climate and energy policies. The senators’ weak targets will not reduce carbon pollution to below 350 ppm from its current level of 391 ppm.»

– Center for Biological Diversity Executive Director Kierán Suckling

Videre får Solheim det til å høres ut som om det er Senatet sin feil at det ikke er fremgang i klimaforhandlingene, og at Obama er en velmenende president som ikke får gjennom sine flotte saker. I den virkelige verden, derimot, er Obama ansvarlig for krigsforbrytelser, løgner og ufattelige lidelser.

Hvordan vet Solheim at denne såkalte «klimapakken» ikke bare er et spill for galleriet? At Obama vet den ikke vil bli godkjent og driver den frem kun for å se godt ut internasjonalt?Er det utenkelig for Solheim at en Amerikansk president kan gjøre slikt?

Når det gjelder Amerikanske presidenter er det alltid best å tolke alt i verste mening og aldri stole på ett eneste ord som sies. Solheim velger å ikke følge denne enkle og fornuftige regel til tross for flere titalls år innen politikken.

Kanskje han tror at han bør opptre «diplomatisk» for å kunne opprettholde «dialog» med USA eller noe slikt politikk-nonsense. Det han da forsaker er ærlighet overfor det Norske folk. Dermed medvirker han i å feilinformere oss og forvrenge virkelighetsbildet. Han tjener på den måten samme funksjon som massemedia.

En tredje anmerkning jeg vil gjøre angående Solheims uttalelse er at han tar helt feil hvis han virkelige mener at senatet er «den største enkeltfaktoren som skaper problemer i klimaforhandlingene».

Den største enkeltfaktoren som skaper hindre for løsninger innen klima er kapitalismen. Ut av det kapitalistiske systemet følger alle konsekvensene som skaper hindre. Kapitalismen er forklaringen på hvorfor vi får en så forferdelig president som Obama, hvorfor korporasjoner sitter i bakhånd og trekker i tråder, forfalsker klimarapporter, korrumperer og motarbeider initiativer, hvorfor man har mulighet til å jakte på kortsiktig profitt framfor å prioritere planetens vel og ve.

Kapitalismen er forklaringen på hvorfor massemedia og politikere stadig maler et forvridd eller feilaktig bilde på det som skjer i verden, på hvorfor f.eks. folk som Erik Solheim får komme til makten i Norge, på hvorfor han ikke blir gjort til latter i VG i stedet for å bli framstilt som en seriøs og fornuftig kar man liksom burde lytte til.

Solheim sier:

«- Jeg er forholdsvis positiv til viljen til å finne praktiske kompromisser»

Hvem er det Solheim vil kompromittere med? Man kan ikke kompromittere med naturen, og naturen er den eneste part i denne saken som gjelder. Når man truer fundamentet for livet på jorden er tiden for å kompromittere forbi. Det eneste som teller er å gå til roten av problemet og gjøre noe med det.

Her har Solheim større ansvar enn de fleste andre nordmenn – et ansvar han svikter fullstendig.

Solheim sier også:

«Vi er nødt til å gå framover med mange av disse tingene, hvis ikke lar vi det republikanske partiet i USA få styre verden»

…som om det er noen forskjell på det republikanske og det demokratiske parti.

Det er dette jeg mener med at Solheim lever i en fantasiverden. Det er svært lenge siden kloke hoder lærte oss at hele det politiske systemet i USA er en farse og at forskjellene på «de politiske partiene» i USA er ubetydelige.

Dette har Noam Chomsky forklart oss i mange år.

Har ikke Erik Solheim hørt om Noam Chomsky?

Vi stjeler nå jordens ressurser fra kommende generasjoner

21. August passerte vi Earth Overshoot Day.
Det er dagen som markerer når vi har brukt opp vårt globale årsbudsjett av planetens ressurser og begynner å forbruke fremtidens ressurser.

Eller forklart på en annen måte:

That means in effect that from now until the end of the year, humanity will be consuming more natural resources and producing more waste than the forests, fields and fisheries of the world can replace and absorb. By doing so, the life -support systems that we all depend on are worn ever thinner. Farms become less productive, fish populations crash and climate regulating forests decline. All become less resilient in the face of extreme weather events.
http://www.commondreams.org/view/2010/08/23-1

Vi betaler allerede for denne rovdriften av planeten på ulike vis, men kommende generasjoner vil betale aller mest.

Det må også poengteres at mange av disse ressursene enten er ikke-fornybare ressurser eller ressurser som rett og slett blir ødelagte permanent (dyrearter som utryddes, for eksempel).

Vi stjeler fra våre barn og barnebarn og er på vei til å overlate en nærmest utarmet planet til dem – for ingenting tyder på at vi vil komme til å stanse denne negative utviklingen som stadig skyter fart, anført av kapitalistismens grådighet.

Terrornasjonen Norge fortsetter å bidra til internasjonal statsterrorisme

Norsk våpeneksport er tredoblet de siste fem årene og Norge tjener nå enorme summer på å utruste verdens mest ekstreme terrorregimer med våpen.

Verdens største statsterrorist, USA, er som kjent den største kunden og Norge er dermed delaktig i å forårsake lidelsene i Irak, Afghanistan, Pakistan, Palestina og hvem vet hva ellers. Over 1 million døde Irakere som en følge av invasjonen og okkupasjonen – og Norge er medansvarlig. Det er fryktelig.

Vår regjering bærer selvfølgelig hovedansvaret og de politiske lederne som sitter på toppen burde alle stilles for en internasjonal domstol – det er inkludert Kristin Halvorsen, som makter å være leder av et land som sprer død og lidelse i store deler av verden.

Kanskje noen kan hjelpe meg med å klargjøre følgende:
Når USA utøver statsterrorisme mot et annet land, så er det riktig å beskrive USAs ledere som statsterrorister. Men hva om et annet land hjelper USA med å drive statsterrorisme – er da dette andre landets ledere også statsterrorister? Hvis svaret er ja, burde vi ikke da anse Kristin Halvorsen for å være en statsterrorist?

Island i ferd med å utvikle verdens mest frie presse?

Etter et nesten enstemmig vedtak for «Icelandic Modern Media Initiative» sikter Island på å bli verdens frieste presse og tryggeste havn for såkalte whistleblowers, samt journalister og deres kilder.

Denne fantastisk interessante utviklingen kommer i samarbeid med blandt andre Julian Assange, grunnleggeren av WikiLeaks.

Island tar altså radikale skritt i retning av noe resten av verden også burde ha gjort for evigheter siden.

En fullstendig fri og kritisk presse er helt fundamentalt for at et demokratisk samfunn skal kunne fungere.
Slik tilstanden er nå, når det gjelder massemedia i det meste av den vestlige verden, fungerer ikke pressen slik den bør og dermed har vi så og si ingen demokrati som fungerer slik de bør.

Island tar nå ansvar og jeg håper de kan lede an og demonstrere for resten av verden hvordan en fri presse skal være.

Interessant, men selvfølgelig ikke overraskende, er det å registrere at en av hovedpersonene bak dette initiativet er en kvinne som beskriver seg selv om Anarkist.

Ingen tilfeldighet det. Kunne man tenke seg en mannlig Frp-type komme opp med noe slikt? Neppe.

76 måneder til klimaendringene blir irreversible?

EU og andre har lenge vært enige om at en global temperaturøkning på 2 grader celcius (i forhold til nivåer før industrialiseringen) er den maksimale økning vi kan tåle for fortsatt å ha god mulighet til å forhindre ukontrollerbar og katastrofal klimaendring.

Vi må altså, nærmest for enhver pris, unngå å varme opp planeten mer enn 2 grader.

Merk at en oppvarming på 2 grader vil fører til forferdelige konsekvenser, og vi erfarer allerede konsekvenser pga. den oppvarmingen vi har hatt til nå.
Oppvarmingen må derfor stanses – og det egentlig for lenge siden.

Merk også at om vi bruker opp nesten all olje som finnes i verden vil vi varme opp planeten over 2 grader celcius.
Det betyr at vi må slutte å bruke olje – og det egentlig for lenge siden.

Folkene bak nettstedet onehundredmonths.org har regnet ut at med gjeldende utslippsnivåer vil vi fra 1. August 2008 ha 100 måneder på oss før vi når punktet hvor temperaturøkningen vil passere grensen på 2 graders oppvarming -og de har lagt konservative estimater til grunn.

Vi snakker altså ikke om flere tiår eller hundreår – vi snakker om måneder.

I skrivende stund har vi 76 måneder på oss til å kraftig redusere og stabilisere utslippene våre slik at temperaturen slutter å øke…

Menneskeheten bruker opp jordens ressurser raskere enn noensinne

De ferskeste statistikker over globale ressurser viser at vi bruker opp jordens ressurser raskere enn noen gang tidligere.

Grunnen til dette er økt forbruk i Kina og i rike land.

He [Andrew Simms] explained that the earlier humans use up Earth’s resources, the more strain is put on resources, forcing up fuel prices and driving climate change. Ultimately ecosystems like fisheries and even the Earth’s climate system will suffer and future generations will experience food shortages and rising global temperatures.

Mr Simms called for a transition to a more sustainable way of living to prevent poverty and starvation in the future.

«The banking crisis taught us the danger of a system that goads us to live beyond our means financially,» he said. «A greater danger comes from a consumer culture and economic policy that pushes us to live beyond our means ecologically.»

Vi passerer Earth Overshoot Day allerede 21. August i år – en hel måned tidligere enn i fjor, noe som fører oss i enda større grad inn i “eco-debt”.

En gjeld våre etterkommere må betale for…

Det er forøvrig viktig å være klar over at ordet «eco-debt» kan være misledende. Gjeld er noe man kan betale tilbake, men en del av disse ressursene vi bruker opp kan ikke betales tilbake – de brukes opp, og er borte.